TürkçeEnglish
Anasayfa / ÜYELİK İŞLEMLERİ / ÜYELİK İŞLEMLERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
14 Haziran 2012 Perşembe 00:00 Yazdır
Trabzon Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Muamelat Servisi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler
 • Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin asli veya onaylı örneği ve sicil tasdiknamesi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Kimlik fotokopisi, nüfus cüzdan örneği ve yerleşim yeri belgesi
 • Yeni çekilmis 3 adet fotoğraf,
 • Vergi kaydını gösterir belge,
 • Kaydiye ücreti.
 • Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu. PDF

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler
 • Ticaret Sicil Gazetesinin asli veya onayli örneği,
 • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Temsilcilerin yeni çekilmis 3 adet fotografları,
 • Temsilcilerin kimlik fotokopileri, nüfus cüzdan örneği ve yerleşim yeri belgesi
 • Vergi kaydını gösterir belge,
 • Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu.PDF

Not: Tüm belgelerin aslı ibraz edilecektir.

“Borsalar, üyelerinin aralarında veya yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde hakemlik yapabilir. Borsaların hakemlik yapabilmesi, tarafların, aralarındaki anlaşmazlığın borsanın hakemliğiyle çözülmesi hususunda yazılı olarak anlaşmasına ve talepte bulunmasına bağlıdır. Tahkime gitmek isteyen taraf, bir dilekçeyle doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya müracaat eder. Aşağıdaki linkte örneği bulunan bu dilekçeye, tarafların veya vekillerinin isim ve adresleri, ihtilafın konusu, davacının talebi ve dayandığı hukuki sebepler ile delilleri yazılır ve tahkim şartı veya sözleşmesi eklenir.”

TAHKİM İŞLEMLERİ

Tahkime Müracaat Dilekçesi
  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr