TürkçeEnglish
Anasayfa / BASINDAN / REKOLTE, NEDEN SIKINTILI?
REKOLTE, NEDEN SIKINTILI?
11 Temmuz 2014 Cuma 10:11 Yazdır
Trabzon Ticaret Borsası | Resmi İnternet Sitesi  | tb.org.tr
MUSTAFA ŞAHİN
Keşap Fındık Üreticileri
Birliği Başkanı

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, Fındık Rekolte Tahminlerine, çeşitli kesimlerden oldukça tepki var. Tepkilerin, fındığın tarafları olan birkaç kesimden değil de, bütün kesimlerden olması da oldukça manidardır.

Bu da demek ki;  Fındık Rekoltesini yapan komisyon üyeleri, ne İsa’ya, ne de Musa’ya yaranamadılar. Tepkileri altalta yazıp kimin ne dediğine baktığımızda; siyasi, ekonomik, Sosyo-ekonomik, konum ve durum belirleme hassasiyetlerini öne çıkarmak isteyenler olduğu kadar, işin yöntemine, uygulamanın esasına feryat edenler de az değil.

Diğerlerini bir tarafa bırakıp, işin yöntemine karşı çıkanların ne demek istediklerine baktığımızda, onları anlamak, pek zor olmasa gerek. Onları anlamak için uzman da olmak gerekmez, biraz sağduyulu olmak ve biraz da konuya samimi yaklaşmak yeterli olacaktır. Onlar, zaten kendilerini ve düşüncelerini oldukça güzel anlatıyorlar. Bu konudaki kararlılıklarının ifadesi olan gerekçelerini, çoktan Ankara’ya ulaştırdılar bile!

Her itiraza kızmayalım. Doğrulara, zaman zaman itiraz olsa da itirazın, şiddeti düşük,  sesi de kısık olur. Ancak bu öyle olmadı. O zaman bir yerde önemli bir yanlış var demektir. Buyurunuz, yanlış nerede, bu konuya biraz kafa yoralım.

Fındıkta Rekolte yöntemlerini belirten formül, yıllar önce tespit edilerek çalışılmış ve geliştirilmiş olup, tecrübe edildikten sonra da uygulanmak üzere yayınlanmıştır. Ancak, bundan sonra da yine, usul, yöntem ve sonuçlar itibariyle rekolteye itirazlar olmuş ve itirazlar, el-an da devam etmektedir.

Bu kargaşayı ortadan kaldırmak ve rekolteyi, yeknesak hale getirmek maksadıyla Birliğimiz, 2010 yılında, Prof.Dr. İlhami KÖKSAL hocanın başkanlığında Giresun Jasmin Otel de, konunun Türkiye deki uzmanlarını davet ederek; “Fındıkta Rekolte Belirleme Çalıştayı “ nı icra etti.

Bu çalıştaydan oldukça güzel sonuçlar çıkarılarak bazı esaslar, yeniden değerlendirme sonucu değiştirildi. Bunlardan, rekolte formülü, doğru bulunarak aynısının uygulanmasına karar verildi.

O zaman, formül doğru ise ne yanlış ki, kargaşa devam ediyor? diyeceksiniz. Demek ki, formüle edilen verilerde bir sıkıntı var veya işin adı, tanımlanması yanlış.

Bana göre de tanımlamada bir hata var. Mesela biz, fındık rekoltesini açıklarken o yılın fındık rekoltesini açıklamıyoruz. Bizim açıkladığımız sonuç, o yıl pazara girmesi muhtemel olan fındık miktarıdır.

O yılın rekoltesi ise;  kayıp ve kaçakların olacağını var sayarak fındığın, çuvala girme oranı diye adlandırılıp genel üretimden düştüğümüz % 15 lik bölümün düşülmeyerek, genel üretimin, % 100’lük miktarı olmalıdır. Öyle ya, o yılın rekoltesi denildiğinde,  dalda sayılan fındıkların net toplam tutarının olması gerekmez mi?

Yani biz, ülkenin veya bölgenin genel üretimini bulduktan sonra ona, o yılın rekoltesi, ondan sonra, hasatta, harmanda ve depoda oluşacak kayıp ve kaçak diye adlandırdığımız % 15 değeri,  düştükten sonra elde edilecek rakamı da, o yılın muhtemel pazara inmesi gereken miktar olarak tanımlamamız gerektiğine inanıyorum.

Buna göre örneğin, Giresun’un 2014 Yılı Fındık Rekoltesi; yaklaşık 28.000 Ton, pazara girmesi muhtemel miktar ise 24.456 Ton olmalıdır.

Ha, kayıp ve kaçak fındık miktarı,  alanların toplanıp harmanlanmasından sonra  % 15 olur da, fındığın çuvala girme oranı % 85 olarak kabul edilebilir mi? derseniz tartışılır bulurum.

Bana göre; fındığın kilosunun 10.00 TL olduğu bir yılda, var olan ürünün çuvala girme oranının % 5’in bile altına düşeceğine inananlardan birisiyim. Ancak, fındığın olmadığı bölgelerde de, “emek korutmuyor”  diye bazı yıllarda bahçesine girmeyen üreticilerin olduğunu da biliyorum. İşte o yıl orada kayıp oranı % 15 lerin de çok üzerinde olacaktır. Demek ki, her yıl, aynı formül kullanılabilir ama aynı verilerin kullanılması gerekmemektedir.

O zaman ne yapılmalı?  derseniz;  makul, normalde aranmalıdır. Ya bu olgular, normale çekilerek tanımlamalar ve miktarlar zaman ve şartlara göre doğru uygulanmalı veya itirazlar makul karşılanmalıdır.

Ayrıca, tembihli veya hatır için rekolte yapanlar veya yapmak isteyenlere şunu hatırlatmak isterim. Artık dünyada birçok ürünün rekoltesi, uzaydan yapılmakta olup, sapma oranı da oldukça düşük seviyelerdedir. Yakın zamanda aynı yöntemler, fındıkta da uygulanmaya başlanacaktır. O zaman, Hatır için iş yapanların hatırlı olmalarına olanak kalmayacaktır.

Siz, siz olun da hakikaten şaşmayın. Esasen ne derseniz deyin, yabancı alıcılarla, yerli müteşebbisler,  kendi kaynaklarını kullanarak rekolteyi, sizden ve bizden daha iyi biliyorlar. Biz, hala her şeyi, kendimizin bildiğini zannediyoruz.” Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye”  Yanlış hesap, Bağdat’ tan döner.

 

Fotoğraflar :
Trabzon Ticaret Borsası | Resmi İnternet Sitesi  | tb.org.tr
  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr