TürkçeEnglish
Anasayfa / DUYURULAR / İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR
İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR
09 Aralık 2015 Çarşamba 09:23 Yazdır
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’un da üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü”nün  imzalanmış olduğu iletilmektedir

Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itirazi taleplerini “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru FomuTnu eksiksiz olarak doldurularak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacaklardır. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirilmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve ÇSGB evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

Bu itibarla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2271&lst=DuyurularListesi   adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form doldurularak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamız Genel Sekreterliği'ne iletilmesi gerekmektedir.

Tüm Oda ve Borsalara / Sektör Meclislerine yazılan bilgilendirme yazısı

- İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu

  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr