Anasayfa / KURUMSAL YAPI / EĞİTİM VE KALİTE
EĞİTİM VE KALİTE
14 Haziran 2012 Perşembe 00:00 Yazdır
Yetki ve Sorumluluklar :

  • Borsa hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için Akreditasyon Sistemi çalışmalarını yürütür,
  • Borsa personeli veya üyeler için eğitim programları organize eder,
  • Eğitimlerin eğitmenler yolu ile uygulanmasını planlar ve organize eder,
  • Eğitim kayıtlarını tutar,
  • Periyodik olarak düzenlenen personel toplantılarında alınan kararları kayıt altına alır, sonucu Genel Sekretere rapor eder,
  • Personel memnuniyeti anketlerini uygular, değerlendirir, istatistiksel analizlerini yapar, raporlar ve değerlendirme sonucuna göre düzeltici faaliyet talebinde bulunur.
  • Yeni alınan personelin oryantasyonu ve iyileştirilmesi için “personel oryantasyon el kitabını” sunar ve uygulamasını takip eder,
  • Borsa web sayfa düzeninin Akreditasyon Sistemine uygun yürüdüğünü kontrol etmek.
  • Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisinde TTB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.
 

  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr