Anasayfa / KURUMSAL YAPI / DİSİPLİN KURULU
DİSİPLİN KURULU
14 Haziran 2012 Perşembe 00:00 Yazdır

Madde 43.- Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

  • Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

  • Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


Borsa Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 44.- Borsa disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

  • Borsaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.

  • Meclise, borsaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 

  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr