Anasayfa / DUYURULAR / ALACAK YAPILANDIRMASI SÜRE UZATIMI
ALACAK YAPILANDIRMASI SÜRE UZATIMI
18 Kasım 2016 Cuma 01:57 Yazdır
Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 11. maddesinin 5. fıkrası ile; 5174 sayılı yasa kapsamında üyelerimizin Borsamıza olan,  borsa yıllık  aidatı ve borsa tescil ücreti borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği hususu ile anılan alacakların yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiş olup yapılandırmadan faydalanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.

25.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9385 sayılı Kararname ile 6736 sayılı Kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Yapılandırma başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine Kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

"Alacakların Yeniden Yapılandırılması" duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr