TürkçeEnglish
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
14 Haziran 2012 Perşembe 00:00 Yazdır
  SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
HİZMET BEDELİ
1 BORSA SİCİL
KAYIT OLMA
a) Gerçek kişiler için:
1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3) Noter tasdikli imza sirküleri.
4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
8) Dilekçe.
b) Tüzel kişiler için:
1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi Kayıt Ücreti

Fevkalade Derece  (550,00 TL)
1.Derece (500,00 TL)
2.Derece (490,00 TL)
3.Derece (480,00 TL)
4.Derece (470,00 TL)
5.Derece (460,00 TL)
6.Derece (340,00 TL)

Munzam Aidat Ücreti

Fevkalade Derece  (390,00 TL)
1.Derece (390,00 TL)
2.Derece (310,00 TL)
3.Derece (290,00 TL)
4.Derece (270,00 TL)
5.Derece (265,00 TL)
6.Derece (260,00 TL)
 
2 BORSA SİCİL
KAYIT SİLME
1. Dilekçe
2. Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğünden alınmış yazı.
3. Vergi mükellefiyetinin sona erdiğine dair yazı.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi Üyenin kaydının silindiği ay dahil olmak üzere o yılın başlangıcından kaydın silindiği aya kadar olan munzam aidat ücreti alınır.  
3 BORSA TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER VE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER 1.Belge Bedelleri
2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler
3.Yerli Malı Belgesi
4.Kayıt ve Sicil Sureti
5.İmza Tatbik Onayı
6.Fatura Onayları
7.Bültenler
8.Eksper Raporları
9.Analiz Raporları
20 DAKİKA 1.Belge Bedelleri (Ücretsiz)
2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler (Ücretsiz)
3.Yerli Malı Belgesi (150,00 TL)
4.Kayıt ve Sicil Sureti (Ücretsiz)
5.İmza Tatbik Onayı (20,00 TL)
6.Bültenler (Ücretsiz)
7.Eksper Raporları (150,00 TL)
8.Analiz Raporları (150,00 TL)
9.İhracat Tescil (Ücretsiz)
10.Diğer Hizmetler (25,00 TL)
 
4 BORSA TESCİL
İŞLEMİ
Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur.
Alım satımlarda düzenlenen belgeler (Fatura – Müstahsil) Borsaya tescil ettirilir.

Tescil Belgeleri
  1. Alım Tescil Beyannamesi
  2. Satım Tescil Beyannamesi
  3. Alım Satım Beyannamesi
  4. Alivre ve Vadeli Alım Satım Beyannamesi
  5. İhracat Beyannamesi
  6. İthalat Beyannamesi
10 DAKİKA Muamele Tescil Ücreti
(Müstahsil ve Fatura Alım Satım Tutarlarının Binde Biri Nispetinde ve Her Faturada Tavan 300,00 TL)
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :       İkinci Müracaat Yeri :    
İsim : Şükrü ERÜZ   İsim : Eyyüp ERGAN
Ünvan : TTB - Genel Sekreteri    Ünvan : TTB – Yönetim Kurulu Başkanı
Adres : Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No: 105 Trabzon   Adres : Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No: 105 Trabzon
Tel : 0462 326 45 05 – 326 63 33   Tel : 0462 326 45 05 – 326 63 33
Faks : 0462 326 09 66   Faks : 0462 326 09 66
E-posta : gensek@tb.org.tr   E-posta : info@tb.org.tr
  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr