TürkçeEnglish
Anasayfa / KÖŞE YAZILARI / VERİM VE KALİTE İLE KAZANMAK
VERİM VE KALİTE İLE KAZANMAK
21 Ocak 2014 Salı 16:00 Yazdır
Bir ülkenin gayri safi mali hasılasının, dolayısıyla milli gelirinin artmasına hiç şüphesiz en büyük katkıyı ihraç edilebilecek ürünlerdeki artışlar yapmaktadır.

Yasama ve yürütmedeki istikrar ile ihracatta son yıllarda büyük bir atılım yapan Türkiye, geçtiğimiz yıl beklenen düzeyde artışı sağlayamamış olsa da önümüzdeki 10 yıl için, yani 2023 hedefine doğru yürüyüşünü başarıyla sürdürebilecektir.

Bu yürüyüşte hiç şüphesiz ki, dış ticareti oluşturan ihracat ve ithalat arasındaki denge çok önemli olacaktır. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranını en azından birbirine yaklaştırabilirsek, Türkiye gerçek anlamda GSMH’nı arttıracaktır. Bunun için asgari girdi ile imal ettiğimiz ürünlerin azami miktarda olması gerekmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, Trabzon’un reel döviz kazanımında Türkiye’de ilk sıraya oturtan fındık iyi bir örnek teşkil etmektedir.

2012-2013 sezonunda 304 bin ton iç, yani 6010 bin tona yakın kabuklu fındığı ihraç eden, yıl olarak da 2013’de  274 bin ton iç (550 bin ton kabuklu) fındığa ulaşan Türkiye ihracatında Trabzon’un payı yüzde 42 gibi bir orana yükselmiştir.

Bu şu anlama gelmektedir: 1 Milyar 767 milyon 276 bin dolarlık ihracatın, 732 milyon dolarlık kısmı Trabzon’da faaliyet gösteren firmalar tarafından dünyaya pazarlanmış, ihraç edilmiştir.

Aslında bu rakamlar Trabzon Ticaret Borsası’nın fındıkla ilgili çalışma, görüş ve önerilerinde yıllar öncesinde yer alan hedeflerin yavaş yavaş gerçekleştiğinin de kanıtıdır.

Çünkü, biz serbest piyasa koşullarında, üreticinin de mağduriyetini önleyecek destekleme politikaları ile uygulanacak sistemin Türk fındığının geleceğinin önünü açmak olduğunu yıllardır söylüyoruz.  O günden bugüne vazgeçmediğimiz sloganımız, “Türkiye ürettiği fındığın tamamını ihraç etmelidir”dir.

Bugün 700 bin hektarın üzerinde fındık bahçesine sahip ülkemizde, maalesef verim ve kalite istediğimiz, daha doğrusu dünya piyasalarında rakiplerimizi ezip geçmemize imkan sağlayacak düzeyde değildir. Son 10 yılın ortalamasına göre bahçelerimde ürettiğimiz fındık miktarı yıllık 600 bin ton civarındadır. Bugün iç piyasayı kenara koyduğumuz zaman istikrarlı fiyat ve satış politikaları izlersek, bu miktarın sadece ihracata yetebileceği görülmektedir. Oysa  Türk halkının da iç piyasada tüketimi 100 bin tonu aşmış, 150 bin tonları zorlamaya başlamıştır. Bu durumda Türkiye olarak fındıkta verim ve kaliteyi arttırmamız, dolayısıyla piyasada her bakımdan istikrarı sağlamamız gerekir.

Bunun yolunun da, mevcut bahçelerde gereken yenileme ve gençleştirmeyi yaparak 1 milyon tonun üzerinde fındık üretebilecek şekilde çalışmalarda bulunmaktan geçiyor. İşte bu nedenle Trabzon Ticaret Borsası olarak fındık tarihinin en büyük adımlarından birini daha atıp ve “Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi”ni başlattık. Projede sektörle ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ile sivil toplum örgütlerinin tümünün bizimle birlikte hareket etmesi, hedefe ulaşmada en büyük güvencelerimizden biridir. Yani hepimiz aynı amaç etrafında birleşerek, Türkiye’ye kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Trabzon’un burada da önder olarak, projenin fındık üretim bölgesinin tamamına yayılmasına sebep olacağını düşünüyor, inanıyoruz.

 

ŞÜKRÜ GÜNGÖR KÖLEOĞLU
Diğer Yazıları : Tümü
  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr