TürkçeEnglish
Anasayfa / KÖŞE YAZILARI / BİZİM İÇİN 3T...
BİZİM İÇİN 3T...
18 Şubat 2013 Pazartesi 09:50 Yazdır
Bizim için 3T, Türkiye, Trabzon ve de Trabzon Ticaret Borsası’dır. Bu 3T’nin 2012
yılı performansına baktığımızda, borsamızın artıları Türkiye ve Trabzon’dan
daha fazladır. Onun için 2012 değerlendirmemize tıpkı suya atılan taşın önce
kendi etrafında halka yapması gibi Trabzon Ticaret Borsası’ndan başlayacağız.
İhracatı yıllık 150 milyar dolara doğru koşan Türkiye’de, Trabzon ve fındığın
özel bir yeri bulunmaktadır. Bu özellik Türkiye’nin ihracatı içinde Trabzon
ve fındığı bir numara yapmaktadır. Bir numara olmada fındık, tek başına
net dövizi en çok kazandıran ihraç ürünüdür. Çünkü fındığın ithal olarak
hiçbir girdisi bulunmamakta ve bu nedenle de yaklaşık 1.5 milyar dolarlık
ihracatta net kazanımda listenin en üst basamadığında yer almaktadır. En
üst basamaktaki fındık ihracatında yaklaşık yüzde 40 gibi pay ile ilk sırada
bulunan Trabzon Türkiye’de ihracattan net döviz kazanan illerin başında yer
almaktadır. Bu tabloya ve rakamlara bakıldığında Türkiye’nin dış ticaretinin
tümünün fındık gibi olması halinde ne kadar zenginleşebileceğimiz ortadadır.
İşte borsa olarak fındığın bu gerçeklerinden hareketle üreticiden tüketiciye
kadar olan her aşamada istikrarlı politikalar izlenmesi için ne gerekiyorsa
yapmanın çabası içinde olduk, olacağız. Fındıkta kazanmanın sadece fiyatla
olmadığını, verim ve kaliteyi arttırarak da bunun sağlanabileceğini göstermek
için Kaliteli Fındık Projesi 2012’yi uyguladık. Geçmişteki deneyimlerimiz ve
sektörde olan hakimiyetimiz projenin başarıyla uygulanabilmesinde etkin
rol oynadı. Şimdi hedefi büyüttük ve projenin Türkiye geneline yayılması
için hazırlık yapıyoruz. Sadece fındığa bağlı kalmayan borsamız, başta çay
olmak üzere iştigal alanına giren tüm maddelere öncelik tanıyarak Trabzon
ve Türkiye’nin sorunlarının da çözümü için üzerine düşen çabayı göstermiştir.
Ancak, Trabzon’un 5084 sayılı teşvik yasasından istihdamda sağladığı
avantajların 2013 ile ortadan kalkmasının getireceği işsizlik sorununa çözüm
için, teşviğin devamının sağlanamamış olması oldukça düşündürücüdür.
İşsizliğin en büyük sosyal sorun olduğu Trabzon’da bu yasanın mutlaka devam
etmesi gerekir. Türkiye, çok hareketli ve yoğun bir gündemle 2012’yi geride
bırakmıştır. Temennimiz 2013’de gündemin bu kadar yoğun olmaması, olacak
ise de bunun kalkınmanın hız kazanması ve toplumun zenginleşip refahının arttırılmasına öncelik tanınmasıdır.
Bizim için 3T, Türkiye, Trabzon ve de Trabzon Ticaret Borsası’dır. Bu 3T’nin 2012yılı performansına baktığımızda, borsamızın artıları Türkiye ve Trabzon’dandaha fazladır. Onun için 2012 değerlendirmemize tıpkı suya atılan taşın öncekendi etrafında halka yapması gibi Trabzon Ticaret Borsası’ndan başlayacağız.

İhracatı yıllık 150 milyar dolara doğru koşan Türkiye’de, Trabzon ve fındığınözel bir yeri bulunmaktadır. Bu özellik Türkiye’nin ihracatı içinde Trabzonve fındığı bir numara yapmaktadır. Bir numara olmada fındık, tek başınanet dövizi en çok kazandıran ihraç ürünüdür. Çünkü fındığın ithal olarakhiçbir girdisi bulunmamakta ve bu nedenle de yaklaşık 1.5 milyar dolarlıkihracatta net kazanımda listenin en üst basamadığında yer almaktadır. Enüst basamaktaki fındık ihracatında yaklaşık yüzde 40 gibi pay ile ilk sıradabulunan Trabzon Türkiye’de ihracattan net döviz kazanan illerin başında yeralmaktadır.

Bu tabloya ve rakamlara bakıldığında Türkiye’nin dış ticaretinintümünün fındık gibi olması halinde ne kadar zenginleşebileceğimiz ortadadır. İşte borsa olarak fındığın bu gerçeklerinden hareketle üreticiden tüketiciyekadar olan her aşamada istikrarlı politikalar izlenmesi için ne gerekiyorsayapmanın çabası içinde olduk, olacağız. Fındıkta kazanmanın sadece fiyatlaolmadığını, verim ve kaliteyi arttırarak da bunun sağlanabileceğini göstermekiçin Kaliteli Fındık Projesi 2012’yi uyguladık. Geçmişteki deneyimlerimiz vesektörde olan hakimiyetimiz projenin başarıyla uygulanabilmesinde etkinrol oynadı.

Şimdi hedefi büyüttük ve projenin Türkiye geneline yayılmasıiçin hazırlık yapıyoruz. Sadece fındığa bağlı kalmayan borsamız, başta çayolmak üzere iştigal alanına giren tüm maddelere öncelik tanıyarak Trabzonve Türkiye’nin sorunlarının da çözümü için üzerine düşen çabayı göstermiştir.Ancak, Trabzon’un 5084 sayılı teşvik yasasından istihdamda sağladığıavantajların 2013 ile ortadan kalkmasının getireceği işsizlik sorununa çözümiçin, teşviğin devamının sağlanamamış olması oldukça düşündürücüdür.İşsizliğin en büyük sosyal sorun olduğu Trabzon’da bu yasanın mutlaka devametmesi gerekir.

Türkiye, çok hareketli ve yoğun bir gündemle 2012’yi geridebırakmıştır. Temennimiz 2013’de gündemin bu kadar yoğun olmaması, olacakise de bunun kalkınmanın hız kazanması ve toplumun zenginleşip refahının arttırılmasına öncelik tanınmasıdır.
ŞÜKRÜ GÜNGÖR KÖLEOĞLU
Diğer Yazıları : Tümü
  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr